“Hogyan adjuk el a mediációt?”

Összefoglaló
Immár harmadik alkalommal került megrendezésre az OME tematikus találkozója, melynek témája:
a mediációs szakma ismertebbé tételének lehetőségei, a mediáció
„eladhatósága”, a szakma marketing érzékenyítése.

A PROGRAM moderátora: Gulyás Erika, újságíró volt és három gondolatindítót hallottunk a fenti téma kapcsán:
1. Mediáció – mint közismert szakma, Mediátor – mint entitás, Ügyfél – mint haszonélvező.
Előadó: Honfi Monika, közgazdász, mediátor
2. Piacra lépés mediációval, piacbővítés lehetőségei
Előadó: Nyári Attila, közgazdász, marketingkommunikációs szakértő
3. Közvetett marketing kapcsolatok.
Előadó: dr. Krémer András, az OME alelnöke

A találkozó formáját tekintve rendhagyó volt, hiszen mindhárom előadó olyan kérdéseket vetett fel, melyhez a jelenlévők szívesen csatlakoztak, így a hozzászólások, kérdések és válaszok nem az előadások után, hanem folyamatosan közben hangzottak el, lehetővé téve a konstruktív vitát és ezáltal az előrehaladást a mediáció ismerté tételében.

 1. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a mediáció közismert legyen?
  Megállapodtunk abban, hogy a legfontosabb, hogy a közbeszédben elterjedjen. Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást az ügyfelek igénybe tudják / akarják venni, tudniuk / ismerniük kell, hogy
   mi a mediáció,
   ki a mediátor,
   mikor érdemes. mely esetekben mediátorhoz fordulni,
   hogyan zajlik egy folyamat,
  azaz a szakma alapjait kell először bemutatnunk.
 2. Hogyan tegyük mindezt?
   Média kampánnyal (cikkek, PR-film, elismert emberek ajánlásai),
   Mutassuk be egy-egy eljárás eredményét, jó gyakorlatokat.
   Egységes „mediátori arculat” kialakításával,
   Minőségbiztosítással,
   Közös Etikai Kódex megszerkesztésével, elfogadásával,
   Személyes sajtókapcsolatok kialakításával és fenntartásával,
   Társszakmák ajánlásával,
   Intézményi (oktatási, egészségügyi, munkaügyi, kamarai stb.) tereléssel,
   Érjük el, hogy az állam ajánlással, jogszabályi környezettel, és megfelelő forrással támogassa a mediáció közismertté tételét.
 3. Mit tehetünk mi mediátorok a saját közösségünkön belül?
   Alakítsunk ki egy közös fogalmat, gondoljuk ugyanazt a mediáció fogalmáról és eszerint közvetítsük azt!
   Tegyünk azért, hogy az Igazságügyi Minisztérium honlapján megtalálható Közvetítői névjegyzék rendszerezett, aktuális legyen!
   Legyen ez egy minősített szakma! Legyünk hitelesek!
   A törvény által előírt kötelező képzésen kívül legyen igényünk önmagunk folyamatos képzésére (személyes és szakmai kompetenciák, frissített jogszabály ismeret stb.)!
   Vegyünk részt co-mediációban, esetmegbeszéléseken!
   Vállaljunk pro bono közvetítést, melynek összefogását egy külön csoport kezelje!
   Teremtsünk kapcsolatot komplementer szolgáltatókkal!
   Járjunk elől saját példamutatással, alkalmazzuk a mediációt egyfajta életformaként is!
   Alakítsunk ki munkacsoportokat a mediáció sokszínűségének fennmaradása és a szakmai tudás megőrzése érdekében!
   Gondoljuk át kik azok a személyek, melyek azok az intézmények, akik ajánlására számíthatunk!
   Mutassuk meg, hogy a konstruktív konfliktus hasznos és a megoldáskeresés is!
 4. Hogyan találnak ránk leendő ügyfeleink?
   Ügyfeleink megoldást keresnek konfliktusaikra, tehát a megoldásra kínáljunk alternatívát,
   Mutassuk meg a mediáció előnyeit (idő, – és költséghatékonyságát stb.),
   Ismertessük az eljárást, milyen esetekben alkalmazható,
   Legyen egyértelmű, hogy hol húzódnak a mediáció határai,
   Lássuk az edukáció fontosságát, tanítsuk leendő ügyfeleinket pl. ismertető előadások formájában is.
   Nagyon fontos! Legyen az IM honlapján található lista fogyasztóbarát, több változóra kereshető, aktuális, egységes szakterületek szerinti!

Összegezve válaszokat kerestünk a MIT – KINEK – KI ÁLTAL – HOGYAN kérdésére. A fantasztikusan aktív hallgatói részvétellel lezajlott tematikus délután sok ötletet, javaslatot, és konkrét, azonnal alkalmazható cselekvési lehetőségeket hozott. Mindannyiunk számára megállapítást nyert, hogy a mediátori szakma képviselői változatos szakmai tudással, készséggel, képességekkel vérteződtek fel eddigi munkájuk, életük során, mely nagyon jó kiinduló pontja annak, hogy közösen ismertté tegyük a MEDIÁCIÓ-t.
Köszönjük mindenkinek a részvételt!