Meghívó az Országos Mediációs Egyesület közgyűlésére

Időpont: 2018. május 25. 9.00. – 9.50. óra közötti időben.
Helyszíne: Benczúr Hotel, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

További részletek >

Az iskolai alternatív vitarendezés lehetőségei konferencia meghívó

Időpont: 2018. május 25. 10.00 óra
Helyszín: Benczúr Hotel, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

Sok szeretettel meghívjuk Önt az Országos Mediációs Egyesület és a Bírók a Mediációért Egyesület közös szervezésében „Az iskolai alternatív vitarendezés lehetőségei” Konferenciára.

További részletek >

Hírek

Meghívó az OME tematikus klubdélutánjára
2018.03.08.

Időpont: 2018.03.21-én, (szerda) 17 óra
Az esemény helyszíne: MagNet Bank - Budapest, VI. kerület Andrássy út 98.

Második alkalommal rendezzük meg az OME tematikus találkozóját, melyet a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége (MAKAMOSZ) elnökségével közösen szervezünk. A tematikus találkozó témája a szélesen értelmezett családi konfliktusok kezelése.

További részletek >

Meghívó a mediáció a gyakorló szakemberek nézőpontjából konferenciára
2018.03.04.

Időpont: 2018.03.13-án, kedden, 9.30-15.30 óráig
Helyszín: H13 közösségi ház - 1085 Budapest, Horánszky u. 13.

További részletek >

Meghívó az Országos Mediációs Egyesület tisztújító közgyűlésére
2017.12.12.

Időpont: 2018. január 19. 10.00 – 12:00 óra közti időben.
Helyszín: Benczúr Hotel, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

További részletek >

Meghívó az OME tematikus klubdélutánjára
2017.10.10.

Időpont: 2017. november 14. (kedd) 17 óra
Az esemény helyszíne: MagNet Bank - Budapest, VI. kerület Andrássy út 98.

Első alkalommal szervezzük meg az OME tematikus találkozóját, melynek témája az egy éve alakult Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) bemutatása, valamint az első év tevékenységének és az elért eredményeknek az ismertetése.

További részletek >

Meghívó az Országos Mediációs Egyesület Éves Konferenciájára és Közgyűlésére
2017.04.25.

A konferencia időpontja: 2017. május 26. 09:00 óra
A közgyűlés időpontja: 2017. május 26. 14:00 óra

Idén is megrendezzük Egyesületünk éves Konferenciáját és Közgyűlését, melyre sok szeretettel várunk minden egyesületi tagot, valamint minden olyan szervezetet, intézményt és személyt, amelyek/akik mediációval foglalkoznak vagy csupán érdeklődnek a konfliktusok alternatív kezelése/rendezése iránt.

További részletek >

Rézler Gyula Alapítvány 2017/2018-as tanévre szóló ösztöndíjai
2017.03.09.

Az alapítvány rendszeresen négyféle ösztöndíj pályázatot valamint külön tematikus pályázatokat hirdet meg. Az aktuális ösztöndíjakra már lehet jelentkezni.

Bővebb információ >

Meghívó Mediációs konferenciára: És mégis kinek az érdeke?
2017.03.08.

Időpont: 2017. március 31. péntek, 10 - 16 óráig

Helyszín: Kőleves Vendéglő, első emelet - 1075 Budapest, Kazinczy u. 41.

Jelentkezés: Online jelentkezés

A Partners Hungary Alapítvány 2017-ben is folytatja mediációs szakmai rendezvényeinek sorozatát. Idei első rendezvényünk a válási mediáció gyerekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Meghívott vendégeink jogi és pszichológiai oldalról betekintést engednek eddigi tapasztalataikba. Mostani rendezvényünkön is azt tartjuk fontosnak, hogy szakértő vendégeink mellett a résztvevő mediátorok is aktívan vegyenek részt az eseményen.

Bővebb információ >

Konzultáció és segítség nyújtás
2017.02.14.

Az Országos Mediációs Egyesület elnöksége felkínálja az OME tagjainak, hogy akik igénylik, azoknak munkájuk végzéséhez segítséget nyújt, illetve szívesen konzultál minden olyan kérdésben, amely plusz információt jelent az alternatív vitarendezés kultúrájának fejlesztésében.

Minden kedden 10:00 és 12:00 között ügyeletet tartunk az OME székhelyén: Budapest, Hold utca 25. III. emelet 10 alatt (110-es kapucsengő). Első alkalommal 2017. február 28-án.

A Mediáció és az Országos Mediációs Egyesület (OME)

A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A folyamatban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására. Varázslat ez? Nem. Ma már az élet számos területén, természetes módon, nagy hatékonysággal alkalmazzák a mediáció eljárását, technikáját. A magyar jogi szabályozás leggyakrabban a „közvetítői eljárás” kifejezést használja a mediáció megfelelőjeként.

Mi a lényege a mediáció technikájának? A feleket olyan felkészült, képzett szakember segíti a vitájuk feloldásában, aki a viták alternatív – érdekeken alapuló – megoldásához ért. Nem a jogvita bíróságon kívüli lefolytatásáról van szó, s nem is a felek lelki befolyásolásáról. Az alternatív vitarendezés – melynek egyik formája a mediáció, a döntőbíráskodás (arbitráció), a békéltetés (consiliation), a facilitálás, moderálás, stb. mellett – mára önálló szakmává fejlődött a világ valamennyi fejlett országában. A gyakorlati tudás mellett mára kialakult ezen eljárások elméleti bázisa, képzése, s önálló tudományos diszciplínája is, mely kapcsolódik a társadalomtudományokhoz, jogtudományhoz, közgazdaságtanhoz, pszichológiához, pedagógiához, de ezek egyike sem foglalja magába e területet.

A jogok érvényesülésének egyre inkább tekintik feltételének, hogy rendelkezésre álljanak a viták alternatív rendezésének módjai, intézményei, melyek alkalmasak a jogviták megelőzésére, helyettesítésére. Ezt tapasztaljuk a nemzetközi – különösen az Európai Unió- kezdeményezéseiben, ajánlásaiban, s ma már a hazai jogi szabályozásban is, ahol közel húsz jogszabály szabályozza az alternatív vitarendezés valamilyen formáját. A szakemberek nagy sikerrel működnek közre a gazdaság, a szervezetek, a családi és gyermekekhez köthető viták rendezésében is, melyek közös jellemzője gyakran, hogy a felek érdekeik érvényesítésekor nem feltételezik, hogy vitapartnerük szabályt (normát, jogot) sértene, de érdekeik érvényesítése ütközésbe kerül. Az ilyen vitákat szokás az előzőektől (jogviták) megkülönböztetve érdekvitáknak tekinteni.

Az Országos Mediációs Egyesület (OME) az alternatív vitarendezési szakemberek, ezen belül különösen a mediátorok (közvetítők) szakmai szervezete, mely elkötelezett a magas színvonalú mediációs (közvetítői) tevékenység bevezetésében, elterjesztésében, minőségének biztosításában. Ennek érdekében képviseli a szakmát az állami szervek felé, részt vesz a kapcsolódó szabályozások előzetes véleményezésében, a tapasztalatok elemzésében, hatásvizsgálatok készítésében, feladatának tekinti a képzések és képző személyek nyilvántartását, későbbi minősítését (akkreditálását), távlatilag az e tevékenységet folytató személyek nyilvántartását, szakmai továbbképzésük szervezését, szolgáltatásaik kiajánlását.

Végső soron az OME célja, hogy a közvetítést igénybe vevő személyek és szervezetek a legmagasabb színvonalú, legeredményesebb szolgáltatáshoz jussanak hozzá, minden esetben megtalálva a megfelelő felkészültséggel, gyakorlattal rendelkező közvetítőt. Másfelől az OME olyan hátteret kíván biztosítani a mediátorok számára, hogy a szakmai, etikai szabályok érvényesülhessenek, a különféle mediációs területek kooperációja fejlődjön, az OME tagjai jussanak a szakma gyakorlásának lehetőségéhez.