OME Közlemény

Az Országos Mediációs Egyesület (mediacio.hu) az alábbi közleményt teszi közzé az iskolai erőszakkal, iskolai konfliktusokkal kapcsolatban:
A különböző szakmák, politikai szereplők számos formában igyekeznek megoldásokat találni a probléma kezelésére, de ezek a kezdeményezések egymástól izoláltak. Ennek egyik legutóbbi megjelenési formája az iskolaőrség felállításának terve.
Elfogadva, hogy lehetnek olyan iskolák, ahol az iskolaőr felkészültségével, felhatalmazásával rendelkező személy jelenléte is indokolt lehet, meggyőződésünk, hogy valamennyi probléma nem kezelhető ezzel az eszközzel. Az eszközökben, a bevont szakmák szakemberek beavatkozásában mindenképpen szükség van a fokozatosságra a szakmai felelősségek azonosítására, együttműködésre, s ennek megfelelő eljárások, protokollok alkalmazására.
Bármilyen szigorúan szabályozott jogi tényállások mellett is mindig lesznek olyan cselekmények, melyek e tényállásokat nem merítik ki, mégis az érintetteknek fájdalmat, méltánytalanságot,
érdeksérelmeket okoznak. Ezekben a konfliktusokban tanulhatják meg a diákok azokat a konfliktuskezelési, érdekérvényesítési módokat, amihez a mintát a felnőttek adják, az iskola pedagógusai, szakemberei, amikor egymással, a szülőkkel, a vezetőkkel, hasonló módon oldják
meg vitáikat, s erre adnak mintát, módot a diákoknak. E vitamegoldásokban van nagy szerepe a vitarendező, konfliktuskezelő szakembereknek, közvetítőknek, mediátoroknak is.
Amikor olyan feszültségek, viták keletkeznek, amelyek még nem igényelnek hatósági (iskolaőri, rendőri, gyámhatósági) beavatkozást, a legeredményesebb módszer lehet a külső, független, pártatlan közvetítő bevonása, amelyre a jelenlegi szabályozások is módot adnak. Ez összhangban áll a hazai büntetőpolitika gyakorlatával is, ahol a személy, a vagyon elleni (és a közlekedési) bűncselekmények, szabálysértések körében is fennáll a közvetítői eljárás lehetősége.
Ezért az Országos Mediációs Egyesület kész valamennyi érintett szereplővel együttműködni az iskolai konfliktusok kezelésében, megelőzésében, így azokban az iskolai fegyelmi eljárásokban is, ahol a jogszabály megengedi a fegyelmi eljárást megelőző egyeztetést. Javasoljuk, hogy az
iskolák rendelkezzenek külön forrásokkal a konfliktuskezeléssel foglalkozó továbbképzésekre, eljárásokra. Az iskolák az iskolaőrség mellett alakítsanak ki partnerségeket olyan mediátorokkal (közvetítőkkel), akik gyakorlottak az oktatásügyi közvetítésben.
A OME várja az érintettek megkeresését az iskolai konfliktusok és az iskolai erőszak megelőzésében, az érintettek számára elfogadható, a felnőtté válásban meghatározó mintaként szolgáló, közvetítői eljárások alkalmazása érdekében.

Budapest, 2020. június 20.
Országos Mediációs Egyesület
kozvetito@mediacio.hu