Mediációs Munkabizottság köszöntése

Prof. Dr. Kecskés László elnök úr,
Dr. Váradi Erika alelnök asszony,
Dr. Németh Zoltán titkár úr és
a Mediációs Munkabizottság valamennyi tagja
részére

Tisztelt Mediációs Munkabizottság!

Örömmel olvastuk az Igazságügyi Minisztérium honlapján, hogy megalakult a Mediációs Munkabizottság. Egyetértünk – Egyesületünk alapszabályában megfogalmazottakkal összecsengő – céljaikkal. Felbátorodva azon, hogy a hír alapján a Munkabizottság lehetőséget teremt az intenzív szakmai párbeszédre, jelezzük, hogy az OME – mint Magyarország egyik legrégebben működő, mediátorokat összefogó civil szervezete – szeretne részt venni ebben a folyamatban, amelynek eredményeként e kiemelten fontos szakma a jogszabályi és szervezeti keretek megújulhat; ennek gyümölcsei azonban kiterjednek az egyész társadalmi és gazdasági életre.

A mediációt elsősorban praxisnak tartjuk; emiatt szívesen becsatornázzuk saját és teljes tagságunk (mintegy— fő megszámlálhatatlan üggyel) tapasztalatát és mindazon gondolatot, amire az elmúlt évtizedek alatt a közvetítés bármely szabályozott vagy szabályozatlan változatával kapcsolatban jutottak. Engedjenek meg már most pár – ötleteinket korántsem kimerítő – felvetést:

1. Nagyon fontos lenne az együttműködés, a helyes kommunikáció – és annak eredménytelensége esetén – a verbális konfliktuskezelési technikák oktatása a lehető legfiatalabb kortól (óvodai neveléstől kezdve, minden iskolai szinten való oktatáson és felnőtt továbbképzésen át egészen a nyugdíjas korig). Sosincs korán megtanulni, sosincs késő szemléletet váltani!

2. A jelen kor mindenkihez elérő tájékozódási/tájékoztatási eszközeinek fokozottabb igénybevétele annak érdekében, hogy az elmélet és a gyakorlat (pl. helyi/országos, írott/audiovizuális, „közérdekű tájékoztatás”, és mediációs „siker-story”-k) bemutatása ösztönző hatással legyen mindenkire.

3. Meghagyva az egyedi esetek sokszínűségét szakmai „profiltisztításra” van szükség, hiszen a jogszabályi fogalomrendszer, az oktatás lehetőégek és a gyakorlat is rendkívül széttagolt, ami miatt a potenciális ügyfelek bizalmatlanok; egyúttal a szakma képviselői is bizonytalanok, abban, hogy kihez fordulhatnak kérdéseikkel.

4. A kezdetektől fennálló és a jövőben is rendszeres visszatérő felülvizsgálati igény arra, hogy hogyan növelhető a mediációs eljárásokban való érdekeltség, hogyan csökkenthető az ellenérdekeltség (pl. pénzügyi téren adómentessé tétel, illetékkedvezmény növelése, pénzügyön kívül ügyvédi etika, illetve bírósági és közjegyzői – vagy köztes: fizetési meghagyás és per közötti – eljárásokban a mediáció felé terelés eszközeinek megteremtése és elismerése).

5. A bíróságok, a hatóságok és a jogérvényesítést segítő szakmák (közjegyző, ügyvéd) tapasztalatai és javaslatai alapján a kötelező közvetítés kiterjesztése ügy-, illetve ügyfélspecifikusan, továbbá a közvetítés eszközrendszerének bevezetése eddig még szabályozatlan konfliktushelyzetekben (települési közvetítés helyi építési szabályzat kialakításakor, elítélt-áldozat mediáció a szabadulás előtt stb.), esetleges jogalkotási „hátraarc” (pl. megszüntetett oktatásügyi közvetítés, birtokvédelmi eljárásbeli egyezségkötés).

6. Az egyes mediációs eljárások jogalkotói (ön)kritikus módon áttekinthetik az elmúlt évek – elvárásaikat esetlegesen alulmúló – ügyszámváltozásait és annak okait a gyakorló mediátorokkal közösen elemezhetik akár jogáganként (polgári jog, munkajog, közigazgatás, büntetőjog), akár eljárásonként (személyi, vagyoni és gyermekvédelmi közvetítés, fogyasztóvédelmi békéltetés, hatósági, egészségügyi és oktatásügyi közvetítés, egyéni vagy kollektív munkajogi vita egyeztetése, választottbírósági egyeztető-közvetítő eljárás).
Ebben a folyamatban, álláspontunk és észrevételeink bővebb kifejtésére, illetve – igény szerint – bármilyen egyéb kérdésben való eszmecsere érdekében örömmel állunk a Mediációs Munkabizottság rendelkezésére.

Jelezzük továbbá, hogy Egyesületünk az elmúlt évek során több együttműködési megállapodást kötött más mediációs szervezetekkel (Bírók a Mediációért Egyesület, Közép Európai Mediációs Intézet, Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szövetsége, Rézler Gyula Mediációs Intézet ezeket „tippeltem”, jó volna pontosítani), így nemcsak saját tagságunk tudását és tapasztalatát tudjuk becsatornázni.

Az OME elnöksége ezúton kíván Önöknek szakmai izgalmakkal teli és valamennyi mediátor kollégánk érdekében végzett eredményes munkát!

Budapest, 2018. október 17.

Üdvözlettel,

dr. Gulyás Kálmán
elnök, mediátor

dr. Krémer András dr. Kiss Károly
alelnök, mediátor, oktató alelnök, AVR kutató

dr. Katonáné dr. Pehr Erika dr. Hatvani Erzsébet Fazekas Márta Liebenau András
oktató, mediáció szakértő mediáció szakértő mediátor, coac gazdasági mediátor