Ajánlott irodalom

1.) Nagy  Márta: Bírósági mediáció Bába és társai Kft. 2011.

2.) Decastello Alice:  Mediáció az egészségügyben HVG-ORAC  Kft.2010.

3.) Fellegi  Borbála: Út a megbékéléshez – A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon, Napvilág Kiadó, Budapest, 2009

4.) Freddie Strasser – Paul Randolph Mediáció – A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai Nyitott Könyvműhely 2005.

5.) Sáriné Simkó Ágnes (szerk) Mediáció.  A közvetítői tevékenység HVG –ORAC  Kft. 2006.

6.) Kardos Ferenc: Kapcsolatügyeleti kézikönyv: A kapcsolattartás gyakorlata MAKAMOSZ, Budapest, 2006.

7.) Herczog Mária (szerk.): Megbékélés és jóvátétel, Család Gyermek Ifjúság, 2003.

8.) Barcy Magdolna – Szamos Erzsébet: „Mediare necesse est”, Animula Kiadó, Budapest, 2002.

9.) Görgényi Ilona: Kárjóvátétel  a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben  HVG-ORAC Kft. 2006.

10.) Herczog Mária (szerk) Együtt vagy külön Maradjunk együtt vagy váljunk el? Complex  Kiadó Budapest,, 2002.

11.) Mediációs szöveggyűjtemény, Szemelvények a mediáció irodalmából, Partners Hungary Alapítvány 2001.

12.) Eörsi Mátyás- Ábrahám Zita (szerk)  Pereskedni rossz! Mediáció:A szelíd konfliktuskezelés, Minerva Kiadó, Budapest 2001

13.) Lovas Zsuzsa- Herczog Mária: Mediáció avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés Múzsák Kiadó, 1999

Cikkek

1.)   Gyengéné dr. Nagy Márta: Határokon átnyúló mediáció: esélyek és nehézségek Családi jog V. évfolyam 3. szám 2007. szeptember

2.) Gyengéné dr. Nagy Márta: Kezdeményezés a Csongrád Megyei Bíróságon Családi jog IV. évfolyam 1. szám 2006. március

3.) Gyurkó Szilvia: Helyreállító igazságszolgáltatási technikák alkalmazásának lehet_ségei a családon belüli erőszak eseteiben. Krim. tanulm. 2005. 353-366.

4.) Decastello Alice: A közvetítői törvények összehasonlítása, különös tekintettel az egészségügyi közvetítői eljárásra, Jura 2007. 1. szám

5.) Herczog Mária – gyurkó Szilvia: Tettes-áldozat mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában. = Jogi tanulm. 2004. 79-90.

6.)  Hatvani  Erzsébet: A büntető ügyekben alkalmazható mediáció magyar szabályozásának szükségessége és indokai, bevezetésének előkészületei Magyarországon, Kriminológiai Közlemények 64., Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2007.  9-17.

7.) Somfai Balázs: Bontás és közvetítés, Családi jog 2003. I. évfolyam 2. szám

8.) Törzs Edit: A büntetőjogi mediáció alkalmazásának első évi tapasztalatai; A büntetőjogi mediáció szervezeti háttere, a mediátorok  A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve – II. kötet, szerk: Borbíró Andrea, Budapest, 2009

9.)  Törzs Edit: Mediáció a sértett szemszögéből  Kriminológiai Közlemények 66., Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2010.